Angličtina pre dvojice! Dvoj-individuálka pre Teba a manžela, frajera, frajku, kamku, mamku, hocikoho s kým chcete na sebe zamakať v príjemnom prostredí Lemonu s veselými lemonkami a zábavnou anglinou.

Podľa Vašich potrieb a úrovne Vám si spoločne dohodneme niektoré z nasledovného:

  • výučbu všeobecnej angličtiny našou vlastnou zábavnou konverzačnou Lemon metódou, kde si zlepšíte slovnú zásobu, plynulosť hovorenia, posluch a promptné reakcie
  • Business English všeobecná alebo špecifického zamerania podľa Vašej pracovnej oblasti
  • pokročilé konverzácie na zlepšenie Vašej plynulosti, interakcie a ešte väčšej slovnej zásoby
  • preberanie konkrétnych častí gramatiky, v ktorých máte medzery 
  • prípravu na konrétne udalosti, ktoré Vás čakajú - pohovor, skúšky, testy, certifikáty, prezentácie ai.

Nultá - úvodná hodina prvého predplateného Balíka je zdarma, jej cieľom je oboznámenie nového Klienta s metódou výučby a overenie úrovne hovorenej angličtiny, ktorá býva častokrát úplne iná ako tá písomná:).

  • BONUS: Všetci INDI a DVOJKOVÍ klienti, navštevujúci zároveň aj skupinové kurzy v Lemone, majú nárok na 20% zľavu z ceny Individuálok.
ZAMERANIEDĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAMALÝ BALÍKVEĽKÝ BALÍKCENA ZA LEKCIU*MATERIÁLY
Všeobecná angličtina malý/veľký balík 10 lekcií 20+1 lekcia grátis 40 EUR (60min) Lemon učebnica 10 EUR
Business Englishmalý/veľký balík 10 lekcií20+1 lekcia grátis50 EUR (60min)rôzne**
ZAMERANIEVšeobecná angličtina
DĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAmalý/veľký balík
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU*40 EUR (60min)
MATERIÁLYLemon učebnica 10 EUR
ZAMERANIEBusiness English
DĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAmalý/veľký balík
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU*50 EUR (60min)
MATERIÁLYrôzne**
*Cena za jednu lekciu = vyučovaciu hodinu = 60min pre obe osoby spolu.
**Učebnice na Business English s konkrétnym zameraním dohodneme spoločne po prvej hodine, zväčša sú k zakúpeniu aj v kníhkupectvách.
***Povinná intenzita: minimálne raz týždenne, odporúčaná intenzita 3x týždenne.

PRIHLÁŠKA

Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať.

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová