Individuálny kurz angličtiny je vhodný pre náročnejších či časovo vyťažených klientov. Vy si určíte cieľ, my Vás otestujeme a navrhneme postup, všetko ostatné je iba na Vás – intenzita, obsah a viac-menej aj termíny:). Čaj a kávička v príjemnom prostredí Lemonu sú samozrejmosťou. :)

Podľa Vašich potrieb a úrovne Vám si spoločne dohodneme niektoré z nasledovného:

  • výučbu všeobecnej angličtiny našou vlastnou zábavnou konverzačnou Lemon metódou, kde si zlepšíte slovnú zásobu, plynulosť hovorenia, posluch a promptnú interakciu
  • Business English špecifického zamerania podľa Vašej pracovnej oblasti
  • pokročilé konverzácie na zlepšenie Vašej plynulosti, interakcie a ešte väčšej slovnej zásoby
  • preberanie konkrétnych častí gramatiky, v ktorých máte medzery 
  • prípravu na konrétne udalosti, ktoré Vás čakajú - pohovor, skúšky, testy, certifikáty, prezentácie ai.

BONUSY

  • BONUS 1: Ako náš INDI KLIENT máte možnosť zúčastňovať sa skupinových prednášok, seminárov a konverzácií Vašej úrovne obsiahnutých v JEDNORAZOVKÁCH ZA BABKU úplne bezplatne.
  • BONUS 2: Všetci INDI klienti, navštevujúci zároveň aj skupinové kurzy v Lemone, majú nárok na 20% zľavu z ceny Individuálok.
ZAMERANIEDĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAMALÝ BALÍKVEĽKÝ BALÍKCENA ZA LEKCIUMATERIÁLY
Všeobecná angličtina * malý/veľký balík ** 10 lekcií 20+1 lekcia grátis 30 EUR (60min) Lemon učebnica 10 EUR
Business English malý/veľký balík ** 10 lekcií 20+1 lekcia grátis 40 EUR (60min) rôzne***
Deti od 10 do 15 rokovmalý/veľký balík **10 lekcií20+1 lekcia grátis25 EUR (60min)Lemon učebnica 10 EUR
ZAMERANIEVšeobecná angličtina *
DĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAmalý/veľký balík **
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU30 EUR (60min)
MATERIÁLYLemon učebnica 10 EUR
ZAMERANIEBusiness English
DĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAmalý/veľký balík **
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU40 EUR (60min)
MATERIÁLYrôzne***
ZAMERANIEDeti od 10 do 15 rokov
DĹŽKA ŠTÚDIA / PLATBAmalý/veľký balík **
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU25 EUR (60min)
MATERIÁLYLemon učebnica 10 EUR
*Minimálne raz týždenne, odporúčaná intenzita 3x týždenne.
**Možnosť objednania jednej samostatnej Individuálky za 30% príplatok.
***Učebnice na Business English s konkrétnym zameraním dohodneme spoločne po prvej hodine, zväčša sú k zakúpeniu aj v kníhkupectvách.

PRIHLÁŠKA

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová