Individuálny kurz angličtiny je vhodný pre náročnejších či časovo vyťažených klientov. Vy si určíte cieľ, my Vás otestujeme a navrhneme postup, všetko ostatné je iba na Vás – intenzita, termíny, obsah. Čaj a kávička v príjemnom prostredí Lemonu sú samozrejmosťou. :)

Podľa Vašich možností, úrovne a potrieb Vám navrhneme niektoré z nasledovného:

  • výučbu všeobecnej angličtiny našou vlastnou konverzačnou Lemon metódou, kde si zlepšíte slovnú zásobu, plynulosť hovorenia, posluch a promptnú interakciu
  • Business English špecifického zamerania podľa Vašej pracovnej oblasti
  • pokročilé konverzácie na zlepšenie Vašej plynulosti, interakcie a ešte väčšej slovnej zásoby
  • preberanie konkrétnych častí gramatiky, v ktorých máte medzery 
  • prípravu na konrétne udalosti, ktoré Vás čakajú - pohovor, skúšky, testy, certifikáty, prezentácie ai.

Prvá úvodná hodina Balíka je zdarma, jej cieľom je oboznámenie nového Klienta s metódou výučby a overenie úrovne hovorenej angličtiny.

  • BONUS 1: Ako náš INDI KLIENT máte možnosť zúčastňovať sa skupinových prednášok, seminárov a konverzácií Vašej úrovne obsiahnutých v JEDNORAZOVKÁCH ZA BABKU úplne bezplatne.
  • BONUS 2: Všetci aktuálni študenti, navštevujúci skupinové kurzy v Lemone, majú nárok na 20% zľavu z ceny Individuálok.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pri vypĺňaní prihlášky nezabudnite zaškrtnúť políčko s robotom (I AM NOT A ROBOT / NIE SOM ROBOT) - je to antispamová ochrana. Ak to nezaškrtnete, prihláška sa neodošle...takže radšej to spravte! :)

INTENZITADĹŽKA ŠTÚDIA MALÝ BALÍKVEĽKÝ BALÍKCENA ZA LEKCIUMATERIÁLY
podľa dohody*malý/veľký balík **10 lekcií20+1 lekcia grátis25 EUR / 60mingrátis ***
INTENZITApodľa dohody*
DĹŽKA ŠTÚDIA malý/veľký balík **
MALÝ BALÍK10 lekcií
VEĽKÝ BALÍK20+1 lekcia grátis
CENA ZA LEKCIU25 EUR / 60min
MATERIÁLYgrátis ***
*Minimálne raz týždenne, odporúčaná intenzita 3x týždenne.
**Možnosť objednania jednej samostatnej Individuálky za 30% príplatok.
***Platí len pri zakúpení Balíka.

Cena

250 EUR

PRIHLÁŠKA

Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať.

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová