Naša jazyková škola Lemon má vďaka projektu „Inovatívne jazykové vzdelávanie "Lemon" ako brána medzinárodnej angažovanosti a perspektívneho uplatnenia mladých ľudí“ ešte pár mesiacov v tomto roku opäť možnosť zvýšiť jazykovú úroveň mladých ľudí.

S týmto cieľom ponúkame Z A D A R M O mladým ľuďom do 25 rokov s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja, ktorí sú angažovaní v študentských organizáciách a spolkoch, fantastické 3-mesačné kurzy anglického jazyka Lemon Trimester vyučované našou zábavnou konverzačnou metódou s mnohými kreatívnymi prvkami!

                                                                                           ---

                                                   Nové kurzy otvárame už vo februári 2020!

                       Pre info o termínoch nás kontaktujte ASAP na: lemon@lemon-school.sk

                                                                                          ---

Našou cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných podujatí alebo majú perspektívu pôsobenia v medzinárodnej sfére, reprezentovať Slovenskú republiku a prichádzať do kontaktu s medzinárodnou agendou v rámci študentských alebo neziskových organizácií ako aj svojho ďalšieho profesijného pôsobenia.

Ak máš vážny záujem o perfektný kurz angliny v Lemone a spĺňaš VŠETKY TRI podmienky uvedené vyššie (bold-om), pošli nám prihlášku  čo najškôr.

P O Z O R!

Jedinou podmienkou otvorenia kurzu je nazbieranie 5 študentov rovnakej úrovne, tak vezmi kamošov či spolužiakov a napíš nám ešte dnes! A ak nemáš kamošov, ktorí sa chcú vzdelávať zadarmo a zábavne, napíš nám aj tak!:)

Všetky detaily kurzu nájdete v kategórii SKUPINOVKY - LEMON TRIMESTER.

Tešíme sa na vás, tešte sa na nás:)

Lucy a lemonky

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v rámci projektu Inovatívne jazykové vzdelávanie "Lemon" ako brána medzinárodnej angažovanosti a perspektívneho uplatnenia mladých ľudí (ITMS číslo 312011M157) z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

PRIHLÁŠKA

Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať.

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová