Pre akceptovanie prihlášky (s výnimkou prihlášky na gramatické semináre a výkon maturitnej skúšky a medzinárodnej certifikácie v Lemone) je nutné najskôr vyplniť ONLINE VSTUPNÝ TEST. Úplní začiatočníci vypĺňať test nemusia a ako úroveň si zvolia "A", čiže začiatočník.

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová