MY NEROBÍME HROMADNÉ UKÁŽKOVÉ HODINY, pretože je to nezmysel. 

U nás si pred nástupom do kurzu vyskúšate hodinu priamo v skupinke, kam Vás plánujeme doradiť. 

Milí naši potenciálni klienti,

pri doraďovaní nových študentov (akože Vás) do bežiacich skupiniek kurzu LEMON TRIMESTER beriem do úvahy viacero aspektov, nie len výsledné písmenko úrovne podľa Vášho Vstupného testu. Pozerám sa na každé chybné slovo, nesprávny slovosled, zastaralé alebo práve naopak - moderné výrazy, ktoré používate a na základe toho všetkého sa rozhodujem, do ktorej skupinky Vás doradím. No a -tu to prichádza- priamo v nej si vyskúšate svoju prvú hodinu v Lemone zadarmo, aby sme videli, či Vám sadla ako úroveň, tak aj obsadenie skupinky. Máme totiž viacero skupiniek rovnakej úrovne - máme Céčko, ktoré ide rýchlo a Céčko, ktoré ide oveľa pomalšie. To všetko berieme do úvahy, keď dopĺňame skupinky novými klientmi. Je pre nás dôležité, aby boli skupiny vyrovnané, držali spolu a napredovali rovnakým tempom, s ktorým je každý stotožnený. Ak po hodine lektorka i Vy zhodnotíte, že by bolo dobré skúsiť inú skupinku či úroveň, ideme na to a Váš kurz sa oficiálne začne až odo dňa reálneho nástupu do tej VAŠEJ skupinky - po obojstrannom odsúhlasení (akože Vašom a mojom, nie celej skupinky, to zase odtiaľ potiaľ:D).

V prípade INDIVIDUÁLOK pri predplatení Vášho prvého balíka máte prvú hodinu zdarma - aby sme sa uistili v úrovni, ktorá Vám vyšla podľa Vstupného testu a vedeli si spísať poznámky do Profilu klienta na čom s Vami treba zamakať, kde sú Vaše medzery, v čom vynikáte, aký štýl výučby a komunikácie Vám vyhovuje najviac a mohli Vám tak poskytnúť plnohodnotné služby za ktoré si platíte.

Takže u nás si mačku vo vreci nekupujete, okej? :)

HORE
LEMON LANGUAGE CENTER veľmi ďakuje za grafiku: katkastel@gmail.com a za webstránku: oravec.mato@gmail.com
Web by: Martin Oravec Design by: Katarína Štelárová