Vstupný test


Milí priatelia, pripravte si svoj obľúbený nápoj, pohodlne sa usaďte a prirodzeným tempom (a bez slovníka!) preložte čo najviac viet. Každý Váš test opravujeme manuálne zvlášť, a preto - čím viac preložíte, tým presnejšie bude Vaše zaradenie. Vyhodnotenie Vášho testu a odporúčanie najlepších kurzov pre Vás Vám zašleme na mejl vždy najneskôr do konca aktuálneho pracovného týždňa.

Preložte nasledujúce vety do angličtiny

Príjemné vypĺňanie